Vi tror på endring gjennom læring og involvering.

Og at den beste tilnærmingen skjer gjennom refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling.
Prosjektene våre beskriver best hva vi gjør.

Equinor – HMS-kurs

Specifique har samarbeidet med Equinor i mer enn 10 år innen HMS opplæring. Utgangspunktet var at det eksisterende lovpålagte kurset for ledere, verneombud og tillitsvalgte den gang ble oppfattet som kjedelig og lite engasjerende. Specifique gikk inn og restrukturerte hele kurset, med en mye sterkere vekt på aktiv deltakelse og

Les mer »

Å utvikle en sikkerhetskultur i Posten og Bring

Helse, miljø og sikkerhet er et sentralt område for Posten og Bring å lykkes i. Visjonen om null skade skal ligge til bunn for alle arbeidsprosesser og rutiner. Derfor blir opplæringen i HMS helt avgjørende, da den samtidig er med å utvikle og forankre en sikkerhetskultur som Posten og Bring

Les mer »

Revitalisering av verdier i FINN.no

FINN.no er en kjent og sentral aktør i et marked i konstant endring. Men hvordan mestre kunsten å opprettholde FINNs identitet når strategier, ambisjoner og konkurransebildet krever at man stadig tenker nytt?   På FINNs årlige kick-off for ansatte, bisto Specifique med en kombinasjon av engasjerende, interaktive øvelser på Dialogduk

Les mer »

Ferd – Kokebok for Entreprenørskap

I november 2015 inviterte FSE til SosEnt-konferansen i Operaens foajé. 370 personer deltok, deriblant private investorer, offentlig ansatte, politikere, ideelle organisasjoner, studenter og en lang rekke sosiale entreprenører. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) kunngjorde under årets konferanse at hans departement vil ta ansvaret for å lage en «kokebok»

Les mer »

Interaktivt fagseminar i DNB

I et juridisk miljø innen bank- og finans holder det ikke å kunne jus. Du må kunne bank også.  En forutsetning for å kunne utgjøre en forskjell ligger i å opparbeide betydelig kunnskap om bankens virke og daglige drift. På DNB Juridisk sitt fagseminar la vi i Specifique til rette

Les mer »

NSB – Opplæring på skinner

NSB Kompetansesenter gjennomfører flere hundre kurs i året. De siste årene er det stilt stadig høyere krav til effektivitet og kostnadsbesparelser ved gjennomføring av ulike former for kurs, og Specifique har vært en bidragsyter for å effektivisere og modernisere en rekke av de pedagogiske virkemidlene benyttet i undervisningen. Specifique har

Les mer »

Equinor – HMS-kurs

Specifique har samarbeidet med Equinor i mer enn 10 år innen HMS opplæring. Utgangspunktet var at det eksisterende lovpålagte kurset for ledere, verneombud og tillitsvalgte

Les mer »
Ukategorisert
Lasse Jalling

Oljedirektoratet: Digital transformasjon

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. Å utnytte teknologi er

Read More »
Prosessverktøy
Vidar Hofmo Bjølgerud - Senior Grafisk Designer / Rådgiver

The power of Tight-Loose-Tight

Hvordan implementere ny lederfilosofi globalt under en pandemi? I kjølvannet av Covid-19-krisen har Telenor stått i bresjen for hva som skal til for å lede

Read More »