NSB – Opplæring på skinner

NSB Kompetansesenter gjennomfører flere hundre kurs i året. De siste årene er det stilt stadig høyere krav til effektivitet og kostnadsbesparelser ved gjennomføring av ulike former for kurs, og Specifique har vært en bidragsyter for å effektivisere og modernisere en rekke av de pedagogiske virkemidlene benyttet i undervisningen.

Specifique har utviklet Dialogduker til bruk i Sentral Etteropplæring for alt togpersonell. Dette er en sertifisering personell må ta hvert tredje år for å kunne fortsette å tjenestegjøre i tog. Vi leverte en total gjennomgang av det pedagogiske opplegget for kurset, og innførte bruk av Dialogduk som et bærende element gjennom 2 kursdager.

Hele kurset gikk fra opprinnelig å bestå av tre til to dager, og reduserte behovet for kursholdere fra mange og tyve til ca. 8 personer. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne har vært meget positive, når man på en helt annen måte nå inkluderes og involverer seg mer i undervisningen enn tidligere.