Samarbeid over grenser – Statens Veivesen

Statens vegvesen består av et direktorat og fem regioner, som alle mottar råd fra intern HR og forvaltningsavdelingen (HRA). Med ny ledelse og organisasjonsendringer på plass ønsket HRA å skape en arena for å kommunisere sin nye strategi og retning for avdelingen.
Specifique utarbeidet en digital løsning som skal brukes for alle ansatte ved HRA. Over 300 deltakere var samlet, hvor fokus var på å utvikle innhold som ga deltakerne innsikt i strategien, samt skape engasjement og større samarbeid på tvers av regioner og seksjoner. Deltakerne jobbet i grupper, diskuterte og konkurrerte seg gjennom ulike oppgaver. Resultatene ble samlet og vist på storskjerm, mens noen innspill fra gruppene ble deretter behandlet av ledergruppen.

Tilbakemeldingene fra ansatte var at denne måten å jobbe på føltes inkluderende og engasjerende.