En felles digitaliseringsreise med Statoil/Equinor

Statoil/Equinor er en krevende kunde, som gjør at vi hele tiden må finne nye løsninger. 

Vårt første oppdrag (2003) for Statoil var en klassisk, analog dialogduk, om hva selskapets verdier skulle bety i praksis. Etter hvert ble det mange hybridløsninger, hvor vi tok i bruk nettbaserte løsninger for felles resultatrapporter (ledelsesprinsipper og kollegaprogrammet), brukte skrivbare pdf-er som grunnlag for HMS-opplæring og “magiske penner” som gjorde det mulig å konvertere den man skrev for hånd til digitale rapporter. 

Det var for daværende Statoil vi utviklet vår første heldigitale løsning, i 2010, et interaktivt touchbord. Deltakerne pekte, trykte, flyttet objekter, alt mens illustrasjonen av visjonen endret seg på skjermen. Funksjonaliteten var den samme som vi etterhvert har blitt vant til når vi bruker storskjermen for å finne frem på kjøpesenter – men i 2010 var dette fortsatt upløyd mark. Vi lærte (the hard way) at fysisk infrastruktur er krevende, touchbord i formatet 2×3 meter var nokså stasjonære. Etterhvert så den enhetsuavhengige læringsplattformen Diggle dagens lys, som et direkte svar på behovet for å tilby digitale løsninger som kan fungere i en global målestokk. 

Et annet konkret resultat var simuleringsspillet “The Future of Energy”, som stod ferdig et par år senere (og som Specifique vant pris for i kategorien Best Use of Games and Simulations for Learning). Spillet brukes fortsatt som en integrert del av Equinors kurs, og det er planer om å utvide bruken til flere temaer. 

T ex måtte den kursporteføljen med klasseromskurs, hvor Specifique har levert mye av undervisningsmateriellet, raskt konverteres til digitale format. I løpet av høsten 2020 har både kurs i prosjektledelse og HMS blitt tilpasset gjennomføring på Teams. Ambisjonen om erfaringsbasert kompetanseutvikling, hvor dialog og refleksjon sammen med kollegaer står i høysetet, er ivaretatt, samtidig som de nye muligheter som digitale flater gir (for eksempel til å ta bruk intranett eller youtube) er tatt i bruk. Når Equinor melder tilbake at vi har løst en integrasjon med digitale flater som de ikke ville ha fått til selv, er vi fornøyde. 

Med en så lang historie sammen, kan vi utfordre hverandre. Men det viktigste er den løpende dialogen, hvor vi deler kunnskap og erfaringer med hverandre, i vår felles jakt etter å skape den optimale digitale opplevelsen.