Yara HESQ – Safe by Choice

I det stadig skiftende landskapet av helse-, miljø- og sikkerhetsregelverk, er det blitt viktigere enn noensinne for bedrifter å implementere en omfattende strategi for etterlevelse og engasjement.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er bærebjelker i Yaras virksomhet. Yara mener at enhver ulykke kan forebygges, og jobber for å nå målet om null ulykker. Ved å fremme et involverende og engasjerende arbeidsmiljø får hver enkelt ansatt personlig tilknytning til Yaras HESQ-initiativ (Health, Environment, Safety and Quality).

Yara er et norsk selskap som spesialiserer seg på produksjon av gjødsel og industrielle kjemiske produkter. De er et av verdens største gjødselselskaper og spiller en betydelig rolle i den globale landbruksindustrien. Selskapet er kjent for sitt engasjement for bærekraftige og miljøansvarlige praksiser i landbrukssektoren, der det vektlegger viktigheten av ansvarlig gjødselbruk og miljøvern. Yaras hovedmål er å hjelpe bønder med å øke landbruksproduktiviteten samtidig som de reduserer miljøpåvirkningen.

Siden 2016 har Specifique bistått Yara med et globalt opplæringsprogram for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet: TwL (Together We Learn).

Opplæringen er rettet mot både ansatte og ledere, og består av en kombinasjon av Dialogduk™ og digitale verktøy. Det måtte være fleksibelt i innhold slik at man kunne innrette opplæringen basert på målgruppens konkrete behov. Ansatte på fabrikk eller produksjon skal kunne gjennomføre opplæring med enkle hjelpemidler. Samtidig var det et ønske om å samle inn data fra ledernivået. Løsningen ble derfor todelt; en dialogduk i gjenbruksformat som gir deltakerne mulighet å knytte hvert tema til egen arbeidssituasjon og egne arbeidsoppgaver, og en digital tilleggsmodul som et alternativ til Dialogduk™.

Yara har et mål om null skade på mennesker og planeten. Dette er formålet bak HESQ-initiativet.

I Yara dekker HESQ yrkeshelse og sikkerhet, prosessikkerhet, produktansvar (produktkvalitet, sikkerhet og trygghet), miljø, sikkerhet, krisehåndtering og kvalitetsstyring. HESQ-målene er fastsatt i samsvar med selskapets strategi og med mål om å redusere risikoeksponering i aller høyeste grad, og viser selskapets engasjement for kontinuerlig forbedring. Samtidig støtter de Yaras bidrag til den globale overgangen til bærekraftige matsystemer.

Dialogduken er modulbasert, bygget opp rundt de 12 sentrale temaene innen HESQ, og utformet slik at deltakerne gjennom en styrt diskusjon selv konkluderer med hvordan hvert tema operasjonaliseres i egen arbeidssituasjon og egne oppgaver.

Den digitale løsningen, Diggle, er rettet mot ledere, og gir viktig datafangst og fleksibilitet i opplæringen. Svar og tilbakemeldinger kan vises “live” og aggregert for store grupper som et effektivt virkemiddel i plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling. Dette brukervennlige læringsverktøyet gir muligheten til å lage interaktive og engasjerende opplæringsmoduler som informerer og involverer ansatte i HESQ-tematikken. Ved å integrere HMS-initiativer med Yaras overordnede strategi, fremme engasjement og interaktivitet, samt effektiv utnyttelse av Diggle, sikrer vi at selskapets ansatte er rustet med kunnskap og verktøy som er nødvendige for å holde seg selv og sine kolleger trygge.

Målsettingen med denne pedagogiske tilnærmingen er å skape enda større engasjement og ansvarliggjøring av hver enkelt medarbeider med hensyn til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Med Specifique sin hjelp er Yara på god vei til å nå sitt mål om null skade.

I 2023 ble det satt i gang en videreutvikling av HESQ-initiativet, og det ble lagt til 3 nye moduler: Sikkerhet, Stress og Mental Helse. Sistnevnte fokuserer på arbeidsmiljø og hvordan stressfaktorer både på jobb og privat påvirker ansattes mentale helse – og hvordan en sammen kan bidra til et bedre arbeidsmiljø. I modulen går ansatte gjennom både faktorer som kan føre til stress og forverret mental helse, i tillegg til at de diskuterer atferd som kan ha positiv innflytelse på en stressende arbeidshverdag.

Den oppdaterte versjonen av Yaras HESQ-initiativ skal rulles ut i begynnelsen av 2024 og vi ser frem til å fortsette å følge selskapets reise mot sitt overordnede mål: null skade på mennesker og planeten.