Revitalisering av verdier i FINN.no

FINN.no er en kjent og sentral aktør i et marked i konstant endring. Men hvordan mestre kunsten å opprettholde FINNs identitet når strategier, ambisjoner og konkurransebildet krever at man stadig tenker nytt?

 

På FINNs årlige kick-off for ansatte, bisto Specifique med en kombinasjon av engasjerende, interaktive øvelser på Dialogduk og nettbrett. Gruppearbeidet ble gjennomført som en stor workshop der deltakerne satt i grupper på 8 stk. Specifique utformet en dialogduk som beskrev FINNiverset med ambisjoner, aktører og verdier satt i system.

 

Deltakerne brukte iPads kombinert med Dialogduk, for å diskutere problemstillinger og svar på ulike spørsmål tilknyttet FINNs verdier. Svarene ble så vist på storskjerm og skapte refleksjon og dialog på tvers av bordene.

 

Den digitale løsningen sørget også for å innhente nyttig datafangst og skapte involvering og (om mulig) enda mer engasjement blant alle ansatte i FINN!