Interaktivt fagseminar i DNB

I et juridisk miljø innen bank- og finans holder det ikke å kunne jus. Du må kunne bank også.  En forutsetning for å kunne utgjøre en forskjell ligger i å opparbeide betydelig kunnskap om bankens virke og daglige drift.

På DNB Juridisk sitt fagseminar la vi i Specifique til rette for stor grad av involvering og interaktivitet, da ca. 80 medarbeidere diskuterte ulike strategiske utfordringer og mål.

Specifique utviklet både den tekniske løsningen og det pedagogiske innholdet i tett dialog med DNB. Ved bruk av iPads ble 18 grupper involvert i en variasjon av oppgaver, informasjon og åpen feedback, som kombinert med informasjon og paneldiskusjoner med ledergruppen resulterte i en dag med ekstremt høyt engasjement, erfaringsdeling, kompetanseutvikling og samkjøring av strategisk retning.