Sosialt Entreprenørskap – EVPA

European Venture Philanthropy Association (EVPA) er en engasjert samling av organisasjoner som deler samme visjon og et felles mål: å skape positiv samfunnsmessig påvirkning gjennom venturefilantropi og sosiale investeringer (sosialt entreprenørskap).

Fra 9. til 11. november 2017 møtte 530 deltakere fra hele verden på Sentralen i Oslo for EVPAs årskonferanse. Målet var å utveksle ideer, erfaringer og bli inspirert av en rekke aktører innen venturefilantropi og sosial investering (VP/SI), samt å vise deltakerne den nordiske modellen i dette arbeidet.

Specifique bisto FERD, vertskap for EVPAs årlige konferanse i 2017, med å gjøre deling av ideer og erfaringer til en realitet, og å involvere alle i meningsfulle og utviklende diskusjoner.

Ved hjelp av Diggle™, verktøyet vi bruker for å fasilitere digital gruppelæring, samarbeidet deltakerne i fem parallelle workshops på fem ulike lokasjoner, der de delte ideer og erfaringer rundt fem “Wicked Problems” innenfor VP/SI-området. De aggregerte resultatene ble live-projisert til de forskjellige lokasjonene, og vi opprettet så en rapport som inneholdt alle ideer og innspill fra gruppene. Rapporten ble sendt deltakerne på årskonferansen som et konkret resultat av erfaringsdelingen.