Sikkerhet gjennom samhandling i Equinor

Sikkerhet og trygghet blant medarbeidere må alltid settes først, spesielt i selskaper som daglig opererer i miljøer med høy risiko og mange feilfeller. Equinor har et mål om null skade, noe de mener er oppnåelig ved hjelp av gode rutiner, effektiv risikostyring, og et fokus på opplæring og samhandling. 

Equinor er et internasjonalt energiselskap med sine røtter i Norge. Tradisjonelt har selskapet fokusert på olje og gass, men i senere år har de økt innsatsen innen fornybar energi, spesielt offshore vindkraft. Equinor opererer i land over hele verden og anses som en av Europas største gassforsynere. Equinor og Specifique har jobbet sammen i over 20 år.

For Equinor (daværende Statoil) tok Specifique på seg oppgaven å restrukturere det lovpålagte 40-timers grunnkurset i HMS. Fokuset skulle være å forebygge personskader, arbeidsrelatert sykdom og større ulykker. Samtidig måtte målet om null skade integreres som en del av alle ansattes arbeidshverdag, med et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring. Det ble tatt i bruk nye og kreative metoder for å skape engasjement og relevante diskusjoner blant deltakerne.

Specifique og Equinor har samarbeidet i mer enn 18 år med HMS-opplæringen. Utgangspunktet var at det eksisterende lovpålagte kurset for ledere, verneombud og tillitsvalgte den gang ble oppfattet som kjedelig og lite engasjerende.

Med helt nye læringsformer har deltakernes læringsutbytte økt samtidig som koblingen mot hverdagspraksis har blitt bedre. Kontinuerlig videreutvikling av innhold og pedagogiske virkemidler gjør at kurset fortsatt oppleves som relevant og aktuelt. Kursets første versjoner brukte analoge verktøy for å aktivere deltakerne. Dialogduk ble brukt for å støtte og øke læringsutbyttet, et konsept som bygger på læring gjennom diskusjon, refleksjon og erfaringsdeling. Dette sikrer felles forståelse og effektive læringsprosesser.

Målet med denne pedagogiske tilnærmingen er å skape enda større engasjement og ansvarliggjøring av hver enkelt medarbeider med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

Under korona ble det bestemt at en digital versjon av kurset måtte utvikles. Sammen med Equinor fornyet vi modulene og lagde en versjon som kan gjennomføres enten digitalt eller fysisk – eller som en hybrid. I tider hvor fysiske samlinger var vanskelig å få til brukte vi Miro som en effektiv plattform, hvor Dialogduken ble omgjort i digital form. 

Sammen med Equinor har vi nå utviklet et kurs som kan gjennomføres enten digitalt eller fysisk – eller som en hybrid hvor man blander begge undervisningsformene. 

I 2023 kommer en helt ny versjon på plass, som gjenspeiler den kontinuerlige utviklingen som selskapet gjennomgår. Kurset har blitt omstrukturert i tråd med Equinors nye HMS-tankegang: Sikkerhet gjennom samhandling. De fire nye modulene fokuserer på kontinuerlig og aktiv læring og forbedring, samtidig som fokuset rettes mot viktigheten av samhandling mellom alle ledd i verdikjeden, uansett hvor arbeidet foregår.

I tillegg tar den nye versjonen av HMS-kurset i bruk Diggle for å forsterke det aktive engasjementet. Hybridversjonen med Dialogduk og Diggle gir et enda bedre læringsutbytte hos deltakerne. Formatet inviterer til aktiv læring og forbedring gjennom diskusjon, refleksjon og erfaringsdeling – tre hjørnesteiner til effektiv læring.

Dialogduken er modulbasert, bygget opp rundt fire sentrale temaer for Equinors HMS-arbeid, og utformet slik at deltakerne gjennom en styrt diskusjon selv konkluderer med hvordan hvert tema operasjonaliseres i egen arbeidssituasjon og egne oppgaver.

Den digitale løsningen, Diggle, bidrar til viktig datafangst og fleksibilitet i opplæringen. Svar og tilbakemeldinger kan vises “live” og aggregert for store grupper som et effektivt virkemiddel i plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling. Dette brukervennlige læringsverktøyet gir muligheten til å lage interaktive og engasjerende opplæringsmoduler.

Ved å integrere HMS med Equinors overordnede strategi gjennom å fremme engasjement og interaktivitet, er vi ett steg nærmere målet: null skade og sikkerhet gjennom samhandling.