Vi i Posten og Bring

Å definere mål og strategier er krevende for alle virksomheter, men har i praksis ingen betydning hvis man ikke klarer å få virksomheten til å bevege seg i ønsket retning.

Posten og Bring har definert som mål å bli et nordisk, integrert og industrialisert konsern med kundefokus og god gjennomføringskraft. For å lykkes må hver enkelt medarbeider gjøre noen ting annerledes i morgen enn de gjorde i går og gjør i dag, og ikke minst forventes det mye av ledere på samtlige nivå.

Specifique hjalp Posten og Bring med å utvikle en effektiv forankringsprosess og et læringsmateriell for ledere, i form av en Dialogduk, film og et digitalt rapporteringssystem.

Dialogduken ble benyttet i ledersamlinger lokalt i hele virksomheten (i Danmark, Norge og Sverige), på alle nivå, og sørget for en effektiv forankring og forståelse av de mål og strategier som Posten og Bring hadde satt, og den avgjørende rollen den enkelte leder spiller for å lykkes.