Specifique tenker høyt.

Faglige betraktninger, tanker, nyheter og ellers skriblerier om alt og ingenting. 

De fleste organisasjoner bruker store ressurser på intern kompetanseutvikling. Men metodene er ofte ikke tilpasset hvordan voksne mennesker lærer. For lite plass til refleksjon, dialog og erfaringsutveksling gir lavt utbytte av investerte ressurser.

Evnen til kommunikasjon og teamarbeid er avgjørende på moderne arbeidsplasser, og det er derfor ingen overraskelse at arbeidsgivere verdsetter såkalte ‘soft skills’ nå mer enn før.

Utholdenhet er en nøkkel når man skal få til endring. Det er Moelven et bevis for.

Ombudet for barn og unge i Viken går nye veier for å nå ut til både barn og voksne. …

Gjennom en tid med noe eller mye hjemmekontor har måten vi jobber på endret seg. Hvordan vi skal jobbe …

For å sikre effektiv læring må metoder og virkemidler gi rom for at vi lærer forskjellig. En kontinuerlig vekselbruk, …