Specifique tenker høyt.

Faglige betraktninger, tanker, nyheter og ellers skriblerier om alt og ingenting. 

Vi vet alle at forandring er konstant. Det som allikevel ofte overses, er kunsten å lede forandring på en meningsfull måte...

Motivasjon er et avgjørende aspekt for ansattes engasjement og prestasjoner på arbeidsplassen. Når ansatte er motiverte er de mer produktive, presterer bedre...

De fleste organisasjoner bruker store ressurser på intern kompetanseutvikling. Men metodene er ofte ikke tilpasset hvordan voksne mennesker lærer...

Evnen til kommunikasjon og teamarbeid er avgjørende på moderne arbeidsplasser, og det er derfor ingen overraskelse at arbeidsgivere verdsetter såkalte ‘soft skills’ nå mer enn før...

Utholdenhet er en nøkkel når man skal få til endring. Det er Moelven et bevis på...

Ombudet for barn og unge i Viken går nye veier for å nå ut til både barn og voksne. De har blant annet utviklet et "Escape room" med mobbing som tematikk, tatt i bruk dialogduker og laget egne drøftingsark...