Kraft til en grønn fremtid

I 2018 lanserte Statkraft sin nye strategi: Kraft til en grønn fremtid. Ambisjonen med denne strategien er å bli et ledende selskap innen fornybar energi innen 2025.

Statkraft er et norsk, statseid energiselskap som hovedsakelig fokuserer på produksjon av fornybar energi. De er en av Europas største produsenter av fornybar energi og spesialiserer seg på vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft. Statkraft opererer i land over hele verden og betraktes som en av lederne innen sektoren for fornybar energi.

Selskapets oppdrag er å tilby energiløsninger som er både bærekraftige og innovative. De ønsker å spille en betydelig rolle i den globale overgangen til en bærekraftig energifremtid.

Specifiques oppgave var å sikre forankring av Statkrafts strategi i hele organisasjonen, gjennom metoder som fremmer aktiv involvering og engasjement.

Det første steget var å lage en detaljert plan for den strategiske forankringen og gjennomføringsprosessen. Specifique gjennomførte en grundig analyse hvor hovedmålet var å sikre suksessfull strategiimplementering. Dette ble gjort i samarbeid med en gruppe nøye utvalgte individer fra Statkraft. Analysen førte til utformingen av en tredelt prosess: mobilisering, implementering og kontinuerlig forbedring.

Den innledende fasen var å sikre strategisk forankring i toppledergruppen. Dette ble gjort gjennom en detaljert presentasjon av prosjektet og idégenerering for å sikre entusiasme blant lederne og øke sjansene for vellykket strategiimplementering.

Etter å ha oppnådd forankring i toppledergruppen, ble individuelle ledere inkludert i fase 2. Igjen var målet å øke entusiasme og engasjement, i tillegg til å øke innsikt og involvering fra dette ledelsesnivået. Specifique utviklet et verktøy som enkelte lederen kunne bruke for å gjennomføre workshops med egne team. En kombinasjon av både Dialogduk og Diggle ble brukt for å skape gode læringsutfall.

For Statkraft var det viktig å utarbeide metoder og verktøy som organisasjonen selv kunne benytte uten hjelp fra eksterne ressurser.

Fase 3 var å holde en global ledersamling der betydningen av den nye strategien ble diskutert og satt i sammenheng med nødvendig kultur for å understøtte denne. Hovedmålet med workshopen var å øke kjennskapen til og forståelsen av Statkrafts nye retning. I tillegg var det viktig å skape eierskap til strategien blant ansatte for å lykkes med endringen.

Den globale ledersamlingen var en stor suksess og har blitt en av Specifiques største og beste workshop-prestasjoner så langt. Gjennom bruk av Diggle oppnådde Statkraft strategisk forankring på tvers av alle avdelinger – og fikk innsikt og engasjement fra sin arbeidsstyrke som aldri før.

Høsten 2019 vil Statkraft fortsette prosessen på egenhånd. For å garantere kontinuerlig forbedring og grundig oppfølging har Specifique og Statkraft sammen utviklet en omfattende plan som fremmer åpen og aktiv kommunikasjon. Regelmessig oppfølging for personlig utvikling og prestasjonsvurderinger blir en del av dette. Målet med disse tiltakene er ikke bare å sikre strategisk oppfølging, men også å ansvarliggjøre hver enkelt ansatt. For å lykkes med strategiimplementeringen må alle ansatte ha både nødvendig informasjon og ferdighetene som trengs for å følge det strategiske initiativet. 

Oppdatering 2023: I november 2023 vil Statkraft på nytt samle sine ledere og fortsette sitt strategiarbeid i tråd med selskapets nye ambisjoner. Diggle vil bli brukt som det viktigste læringsverktøyet i en to-dagers workshop for å sikre strategisk forankring, positive læringsutfall og samle inn viktige data for kontinuerlig forbedring og oppfølging.