Å utvikle en sikkerhetskultur i Posten og Bring

Helse, miljø og sikkerhet er et sentralt område for Posten og Bring å lykkes i. Visjonen om null skade skal ligge til bunn for alle arbeidsprosesser og rutiner. Derfor blir opplæringen i HMS helt avgjørende, da den samtidig er med å utvikle og forankre en sikkerhetskultur som Posten og Bring er helt avhengig av.

Specifique har jobbet ut et nytt opplæringsmateriell til bruk i Posten og Brings 2-dagers grunnopplæring i HMS. Materialet består av en Dialogduk, bygget opp rundt 7 sentrale tema, som kombineres med faglige presentasjoner av interne krefter.

Vi har samtidig utviklet en  bearbeidet versjon til bruk for ledere. Denne versjonen er noe mer fleksibel, og kan brukes for en kortere gjennomgang og diskusjon i ledermøter o.l, knyttet til spesifikke HMS tema, som eksempelvis roller og risikovurdering.