Diggle.

– vårt digitale læringsverktøy

Diggle er vårt egenutviklede digitale læringsverktøy – bygget på 30 års erfaring med fasilitering av endrings- og utviklingsprosesser. Det er basert på pedagogisk kompetanse og metode med solid effekt.

Diggle kombinerer enkle funksjoner som fremmer interaksjon og engasjement i møter og workshops, med mer avanserte funksjoner utviklet for å sikre diskusjon, læring og refleksjon. I grupper eller individuelt.

Vi kan hjelpe deg med ferdiglagede maler og løsninger basert på vår erfaring som enkelt kan bidra til involvering og utvikling av din organisasjon og de ansatte. Diggle kan også skreddersys dine behov eller du kan bruke det helt selv.

Les mer på Diggle sine egne hjemmesider.

Diggle forbedrer

Møter

Møter

Del innhold og delta i diskusjoner via egen enhet. Hvis resultater live og samle innspill for senere bruk.

Arrangementer

Arrangementer

Gi ditt publikum en stemme! Still spørsmål og samle inn svar fra publikum.

Workshops

Workshops

Inviter teamet ditt til å jobbe sammen for å bringe frem nye ideer og bærekraftige løsninger.

Webinarer

Webinarer

Kjør Diggle live på webinarer med ditt foretrukne konferansesystem.

Målinger og undersøkelser

Målinger og undersøkelser

Samle inn meninger og tilbakemeldinger på et blunk! Be om tilbakemeldinger på ulike tema som bidrar til identifikasjon av forbedringsområder.

Forarbeid

Forarbeid

Gi deltakere muligheten til å besvare spørsmål i forkant av møter eller kurs. Sikre deg forventningsavklaring og innsikt i målgruppens tanker og meninger.