TINE – Visjon og atferdsverdier

Specifique startet sitt samarbeid med TINE allerede i 2006, da med fokus på etisk forretningsdrift og tydelig verdiforankring. Senere har vi samarbeidet på innovasjonsområdet med bevisstgjøring og kompetanseutvikling internt.

I 2013 lanserte TINE en ny visjon og justerte i den forbindelse også sine atferdsverdier. Specifique laget først et pedagogisk konsept med digitale verktøy i tre større ledersamlinger. Temaet var selskapets nye visjon, og deltakerne skulle gi innspill og tilbakemeldinger på utarbeidede forslag fra konsernledelsen, før endelig konkludering.

I etterkant utviklet Specifique en Dialogduk for implementering og forankring av verdiene i hele virksomheten. Dialogduken benyttes fortløpende for å kommunisere forståelse, forventninger og krav til verdier og visjon for nyansatte i TINE.