Involving people
– evolving organisations.

Vi sørger for utvikling, endring og forbedring gjennom skreddersydde læringsprosesser for virksomheten din.

Specifique er et konsulentselskap med lang erfaring og ekspertise innen endringsledelse og prosessdesign.

Vi hjelper virksomheten din å lykkes med endring. Vi utvikler gode og effektive læringsprosesser som sikrer gjennomføringen av endringer innen områder som ledelse, strategi, hms, arbeidsmiljø, organisasjonskultur og organisasjonsutvikling.

Vi har hjulpet mer enn 200 norske og internasjonale virksomheter med organisatorisk endring i mer enn 70 land, og med involvering av over 2,5 millioner ledere og medarbeidere.

Specifique har over 30 års erfaring med å bruke og utvikle digitale og analoge metoder for effektiv implementering og forankring av endring. Alltid med vekt på aktiv involvering av de som blir berørt.

Tjenester

Vi tror på endring gjennom aktiv involvering og læring.

Og at den beste tilnærmingen er refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling i grupper.

Rådgiving og prosessdesign

Rådgiving og prosessdesign

Skreddersydde løsninger som driver endring.

Digitale og analoge verktøy

Digitale og analoge verktøy

Design og utvikling av digitale og analoge prosessverktøy med et unikt læringsdesign.

Fasilitering og implementering

Fasilitering og implementering

Spisskompetanse innen fasilitering og gjennomføring av endringsprosesser og teambaserte workshops.

Diggle

Diggle

Skap engasjerende diskusjoner og samle inn relevant data fra møter og workshops gjennom vårt egenutviklede digitale læringsverktøy.

Dialogduk

Dialogduk

Engasjering og involvering av ledere og medarbeidere med vårt skreddersydde pedagogiske dialogverktøy.

Simuleringsspill

Simuleringsspill

Egenutviklede simuleringsløsninger designet for strategiutvikling og endringsledelse.
From pain to gain

Prosjektene våre
beskriver best hva vi gjør.

Suksessfulle prosjekter & fornøyde kunder.

5/5