‘Soft skills’ som konkurransefortrinn

‘Soft skills’ som konkurransefortrinn

Arbeidsmarkedet har opplevd drastiske endringer de siste årene, spesielt med tanke på etterspørselen etter mykere og mellommenneskelige ferdigheter. Av Siri Tordal Norman - Konsulent

Evnen til kommunikasjon og teamarbeid er avgjørende på moderne arbeidsplasser, og det er derfor ingen overraskelse at arbeidsgivere verdsetter såkalte ‘soft skills’ nå mer enn før. Effektiv kommunikasjon gjennom myke ferdigheter vil ikke bare føre til forbedret arbeidsmiljø, men også ha en effekt på ansattes evne til å løse problemer, overføre kunnskap, og generell arbeidsmoral.

Helt siden begynnelsen av korona-pandemien har arbeidsgivere i økende grad verdsatt arbeidstakere som viser fleksibilitet, tilpasningsdyktighet og gode kommunikasjonsevner, både på kontoret og digitalt. 

Slike attributter er avgjørende for bedrifters fremtid, og nyere undersøkelser viser at jobbsøkere undervurderer viktighet av myke ferdigheter for å øke sin attraktivitet blant arbeidstakere. I vår moderne forretningsverden ser vi at disse ferdighetene blir stadig viktigere for suksess og fremgang.

En av årsakene til dette er den økende oppmerksomheten rundt team og samarbeid på arbeidsplassen. Nyere forskning påpeker økende etterspørsel og relevans av mellommenneskelige ferdigheter som empati, allsidighet og konfliktløsning blant ansatte. Etter hvert som virksomheter blir mer komplekse og globaliserte, blir evnen til å effektivt kommunisere, lytte og forhandle en nøkkelfaktor til suksess. Dette gjelder spesielt for ledere, som må være i stand til å bygge relasjoner, motivere ansatte og drive resultater.

I tillegg gjør det økende tempoet i teknologiske utviklinger det viktigere enn noen gang for ansatte å være tilpasningsdyktige, fleksible og åpne for nye ideer. De som er i stand til å omfavne endring og fortsette å lære nye ferdigheter samtidig som de innehar evnen til å videreføre denne kunnskapen vil være de som trives i et hyppig utviklende arbeidslandskap.

Myke ferdigheter er derfor blitt en kritisk komponent for suksess i moderne virksomhet.

Enten du er en leder, en individuell bidragsyter eller selvstendig næringsdrivende er evnen til effektiv kommunikasjon, samarbeid og tilpasning avgjørende for din egen og ditt selskaps suksess i dagens dynamiske og stadig skiftende miljø.