«Håll i och håll ut»

«Håll i och håll ut»

Utholdenhet er en nøkkel når man skal få til endring. Det er Moelven et bevis for.  Av Lasse Jalling - Partner og læringsarkitekt

På vårparten 2018 begynte Moelven et arbeid med å løfte frem medarbeiderne som en avgjørende ressurs for videreutvikling av konsernet. Første trinn var å finne ut hva Moelven er, som konsern og selskap. «Fortellingen» om Moelven, om samspill og ulikheter, karakteristika og «personlighet» ble laget, som en slags ståstedanalyse. Sammen med Effect tok man bruk av begrepet «Aktivt medarbeiderskap«. Konseptet er vel etablert, men innholdet må alltid gjøres relevant og nært for at det skal gi mening.

 

Gjennom vår, sommer og høst ble det gjennomført en omfattende og involverende prosess. Konsernledelsen ble utfordret og inkludert, og fikk derigjennom et eierskap til både konsept og prosess; og organisasjonen fikk ulike måter å ta del av og påvirke hva et Aktivt medarbeiderskap i Moelven skal være. Gjennom et utviklingsarbeid ble det laget dialogduker for både ledelse og medarbeidere, og definert en prosess for gjennomføring. 

Det begynte i konsernledelsen i januar 2019, gikk videre i divisjonsledelsen og deretter ned på avdelingsnivå. Alt lå klart for en storstilt utrulling. Så kom korona. 

Sammen med Specifique snudde seg Moelven rundt og utviklet digitale versjoner av dialogdukene, og etterhvert også skreddersydde, enkle hefter for personlig bruk (se egen artikkel om dette). 

Fasiten ved inngangen til 2022 er at 90% av alle 3200 medarbeidere i Moelven har gjennomført en drøfting av hva et Aktivt medarbeiderskap betyr, for den enkelte og for respektive enhet. Stort sett alle ledere har vært gjennom modulen om Aktivt lederskap. Og man har på ulike måter aktivert, reaktivert, gjentatt og repetert hva et aktivt medarbeiderskap er, og kan være. I tillegg har man laget en tett kobling mellom medarbeiderskapet og selskapets HMS-arbeid. Fokus på enkeltmedarbeidere – som for eksempel månedens HMS-helt – har ført til en enda sterkere bevissthet om hvordan man selv kan påvirke. 

Resultatet av et arbeid som begynte i 2018, viser seg i medarbeiderundersøkelsen fra høsten 2020. Medarbeiderne skårer jevnt over høyt (et snitt over 6, på en skala fra 1-7) på i hvilken grad man kan påvirke – og i hvilken grad man aktivt bidrar. I arbeidet har Moelven også videreutviklet sine verdier, gjort dem tydeligere, slik at det nå er en direkte kobling mellom verdier og medarbeiderskap. 

 

Endring tar tid. Det vet alle. Men det er likevel få som er like standhaftige i sitt endringsarbeid som det Moelven har vært. Det er faktisk et skoleeksempel på hvordan en endringsprosess bør forberedes, forankres, formidles, forsterkes og hele tiden oppdateres. Som svenskene sier: for å få til resultater må man både «hålla i» (ikke slippe taket) og «hålla ut» (stå gjennom hele prosessen). Vi er rett og slett imponert – og glade over å få ha vært med på reisen. (Og det beste er at reisen ikke er slutt – Moelven skal løfte både HMS-arbeidet og ledelse til nye høyder. Heia Moelven!)

 

Dersom du vil vite mer, ta kontakt med konserndirektør HR og HMS Yngve Andreassen – eller læringsarkitekt Lasse Jalling her i Specifique.