Digitalisering i jernbaneindustrien

Rytec AS er et norsk konsulentselskap i Oslo som tilbyr konsulenttjenester innen transportsektoren i Skandinavia. I tillegg til rådgiving leverer selskaper tjenester innen kursing, opplæring, lokfører, og hovedsikkerhetsvakter. De har medarbeidere med lang erfaring fra jernbanerelatert virksomhet, og vektlegger kunnskapsoverføring i sin filosofi.

Specifique kom først i kontakt med Rytec gjennom en tidligere ansatt hos NSBs (nå Vy) kompetansesenter som hadde tatt en del i prosjektet for Sentral Etteropplæring. Oppdraget var å utvikle et kompetansesenter for jernbanemedarbeidere.

Utfordringen var klar: Hvordan digitalisere kunnskap i en industri der sikkerhet er høyeste prioritet?

Jernbaneindustrier navigerer i et hav av strenge regelverk og sikkerhetskrav. Det kreves konstant satsing på kompetanseheving for å sikre trygg og effektiv drift. Men med en arbeidsstyrke spredt utover hele Norge, hvordan kan en sikre universell og kostnadseffektiv tilgang til kritisk opplæring?

Svaret lå i en digitaliseringsprosess. Specifique introduserte Rytec for Diggle, en egenutviklet og skreddersydd digital læringsplattform. Med Diggle kunne opplæring gjennomføres både fysisk og digitalt, godt integrert med Rytecs eksisterende systemer. Løsningen inkluderte en eksamensmodul der deltakernes kunnskap ble satt på prøve. Fullføring av denne er nødvendig for å få kurset godkjent.

Det utviklede opplæringsprogrammet skal sikre trygge og kompetente arbeidere på sporet over hele landet.

Hensikten er å ivareta trafikk- og elsikkerhet i prosjekterings- og utførelses-fasen ved arbeid i og ved jernbaneverkets infrastruktur. Videre stilles det krav til sikkerhetstiltak ved alle typer arbeid og bygging og god risikovurdering i arbeidshverdagen. Det blir også lagt vekt på samhandling og kommunikasjon for å sikre trygghet i arbeidshverdagen til alle ansatte. Programmet er utviklet i tett samarbeid med Bane NOR, som har ansvar for drift, vedlikehold og bygging av jernbane i hele Norge.

I 2023 startet planleggingen av en videreutvikling av opplæringsprogrammet. Ved å kombinere kreftene til Diggle med det digitale læringsverktøyet Miro, er målet å heve opplæringen til et nytt nivå. Med Miro vil kunden enkelt kunne lage og organisere brainstorming-økter, workshops og presentasjoner, samt bruke verktøyet til å utvikle opplæringsløsninger og interaktive scenarioer. Dette kan bety en mer dyptgående, visuell og engasjerede opplæringsopplevelse for jernbaneindustriens medarbeidere.

Så hva kan vi forvente av Rytec i fremtiden? Med deres digitale arsenal styrket, står de klare til å sørge for at Norges jernbaner er trygge, effektive og fremtidsklare.