Kompetanseutvikling i Røde Kors

Røde Kors er en humanitær bevegelse basert på frivillig arbeid. Deres formål er å oppdage, hindre og lindre menneskelig lidelse og nød og arbeide for respekt for mennesket uten å diskriminere på bakgrunn av nasjonalitet, rase, religion, sosial klasse eller politisk overbevisning.

Røde Kors sin kursavdeling driver med kontinuerlig kompetanseutvikling blant sine frivillige. Denne målgruppen omfatter helt vanlige mennesker som ønsker å bidra til samfunnet. Organisasjonens behov var et verktøy som gjorde det enkelt og effektivt for kursholderne som kjører workshops og seminarer å bygge innhold som fremmer kunnskaps- og erfaringsdeling.

Men hvordan kan en slik global bevegelse, drevet av dagligfolk fra alle samfunnslag, sørge for at hver frivillig er best mulig rustet til oppgaven?

Svaret ble Diggle – Specifique sin egenutviklede digitale læringsplattform. Diggle har vist seg å være et svært effektivt verktøy for gruppelæring, noe som passet Røde Kors sitt behov perfekt. Verktøyet er ansett som et enkelt og effektivt verktøy for innholdsbygging for kursing av frivillige som er både kostnadseffektivt og enkelt å bruke.

Tilpasset behovene til store grupper, ga Diggle Røde Kors muligheten til å effektivt undervise, veilede og inspirere sine frivillige. Ikke bare passer funksjonaliteten kundens behov, men brukervennligheten og kostnadseffektiviteten har gjort Diggle til en suksess blant kursholderne. 

Responsen fra Røde Kors er at Diggle fungerer slik det skal - som et enkelt og effektivt læringsverktøy som bidrar til interaktiv gruppelæring.

I april 2023 ble det holdt en workshop på Gardermoen hvor de frivillige også fikk testet ut Specifique sitt analoge læringsverktøy – Dialogduken. Målet for workshopen var å simulere endringsvilje, synliggjøre ansvar, og komme med konkrete tiltak for å forbedre Røde Kors sitt arbeid. Samlingen oppfordret til refleksjon, samarbeid og tiltaksgenerering som skal forsterke det viktige arbeidet de frivillige gjør.

I etterkant av workshopen fortsetter Røde Kors og Specifique sitt samarbeid, stadig på jakt etter innovative måter å heve kompetansen til de som står i frontlinjen av humanitær hjelp. Målet er å utnytte effektiviteten av Diggle som læringsverktøy i enda større grad, og øke effekten av kompetanseprogrammet til Røde Kors.