Der Skoen Trykker – Sammen om et godt arbeidsmiljø

Å bygge et godt arbeidsmiljø krever tillit – mellom kollegaer, mellom ledere og medarbeidere, og mellom ledere, verneombud og tillitsvalgte. Vi har samtidig alle et ansvar for å bidra til utvikling av et best mulig arbeidsmiljø. Det er utgangspunktet for den metodikk som ligger bak “Der Skoen Trykker”, og som er utviklet ved Sørlandets sykehus.

Som en del av bransjeprogrammet IA i sykehus ønsket Spekter å gjøre metodikken tilgjengelig for alle helseforetakene.

Den opprinnelige metoden bygger på en ressurskrevende prosessledelse. Ambisjonen med prosjektet er derfor å oversette en veilederintensiv utviklingsprosess til noe som kan gjennomføres uten (mye) ekstern veiledning. Med god erfaring fra KS-prosjektet NED, hvor det ble brukt dialogduker for å drøfte arbeidsmiljø og fravær, kontaktet derfor Spekter oss i Specifique for å få hjelp til å utvikle en verktøykasse.

Som en støtte til utviklingsprosessen er det utviklet to dialogduker, ulike former for digitale innmeldings- og/eller tilbakemeldingssløyfer, informasjonsmateriell og en internettbasert ressursdatabase. Dialogduk 1 fokuserer på kartlegging av arbeidsmiljøet, dialogduk 2 konkretiserer tiltak på basis av kartleggingen.

Det kan være krevende å få alle i avdelingene å delta på en fysisk samling (for eksempel pga skiftordninger). Derfor får alle ansatte en mulighet til å kommentere på den oppsummeringsrapport som de innleide prosessveilederne lager med utgangspunkt i kartleggingsprosessen. Det lages så en anbefaling om hva som er viktigst å ta fatt i – enten for å forsterke, eller forbedre. På basis av dette går man gjennom en dialogduk som er en trinnvis prosess med tiltaksutvikling og -konkretisering. Resultatet brukes av leder, tillitsvalgte og verneombud som grunnlag for å lage en handlingsplan.

Internettsiden (www.derskoentrykker.no) fungerer både som en informasjonskanal om prosjektet, og som en idebank og kunnskapsportal. I tillegg har utpekte veiledere ved de ulike helseforetakene sine egne sider hvor materiale, veiledning om gjennomføring, tips og råd og ulike former for kalender- og bestillingsfunksjoner er samlet.