Der Skoen Trykker – Sammen om et godt arbeidsmiljø

Der skoen trykker‘ er utviklet av og for sykehussektoren og hjelper arbeidsgiver til å sikre et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Siden den nasjonale oppstarten i 2019 har Bransjeprogram IA i sykehus utviklet ‘Der skoen trykker’ i samarbeid med sykehusene som har tatt metodikken i bruk.

‘Der skoen trykker’ skal sikre at arbeidsmiljøarbeidet er rettet mot de mest betydningsfulle faktorene for ivaretakelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Ledelse, strukturert partssamarbeid og direkte medarbeiderinvolvering er bærende elementer i metodikken.

Arbeidet har fire faser:
1) Forankre og planlegge arbeidet
2) Kartlegge og analysere arbeidsmiljøet
3) Definere mål, utvikle og iverksette tiltak
4) Følge opp, evaluere og justere

Fasene gjennomføres kronologisk, men er også delvis overlappende. Enkelte enheter gjennomfører de fire fasene på et halvt år, mens andre bruker flere år. Å jobbe med arbeidsmiljøet er imidlertid et kontinuerlig forbedringsarbeid.

'Der skoen trykker' har ingen sluttdato, og man jobber med utvikling av arbeidsmiljøet hver eneste dag.

I samarbeid med Bransjeprogram IA i sykehus har Specifique utviklet verktøy som brukes i gjennomføring av ‘Der skoen trykker’. Eksempler på dette er dialogduk for partssamarbeid, dialogduk for kartlegging av arbeidsmiljø og tiltakskort som brukes for å utvikle gode tiltak.

Nettsiden fungerer både som en informasjonskanal om prosjektet, og som en idebank og kunnskapsportal.

Etter implementering av 'Der skoen trykker' har flere enheter har rapport både om en økning i fornøyde ansatte og en reduksjon i sykefravær.​

Oslo universitetssykehus er et godt eksempel, hvor de gjennom støtte fra prosessveileder har jobbet kontinuerlig med områder for forbedring, og utarbeidet effektive tiltak som styrker arbeidsmiljøet og senker sykefraværet. Les hele saken her.

Det sykefraværet vi har nå, merker vi ærlig talt mindre enn vi hadde gjort tidligere. Det er mer mobilitet i ansattegruppa, folk stepper inn og kan dekke opp for hverandre. Jeg føler vi har fått en bedre oversikt og en bedre kontroll på sykefraværet nå.

Ellen Hovind, avdelingsleder