Dialogduken = styrt demokrati

Dialogduken = styrt demokrati

Å la alle slippe til med sine erfaringer og kompetanse, innenfor en gitt ramme og retning, er raskeste veien til endring.  Av Lasse Jalling - Partner og læringsarkitekt

Den kanskje viktigste grunnen til at vi fortsatt bruker dialogduker som verktøy i mange av de prosjekter vi gjennomfører for, og sammen med, kunder, er fordi arbeidsmetoden tar individet på alvor. Det er noen enkle prinsipper som ligger til grunn: 

 

  • Alle får en rolle i diskusjonen, fordi man bytter på å våre den som leder dialogen. Det at alle blir aktivt involvert skaper både energi og tillit, og samtidig stort eierskap til resultatet av samtalen.

  • Alles stemmer blir hørt. Det faktum at vi har ulik kompetanse og erfaring blir en styrke for samtalen, fordi vi kan lære av hverandre.

  • Prosessen og innholdet er nøye utformet, slik at dialogen har fokus på det som er det viktige. Samtidig gjør arbeidsformen at resultatet er avhengig av de som deltar. Den enkeltes bidrag er derfor essensielt for at man skal lykkes. 

Selve formatet på dialogduken – at den har en gjennomtenkt og tilpasset design, at den er fysisk, og at den folder seg ut alt ettersom prosessen går videre – stimulerer kreativitet og kommuniserer til den non-verbale delen av hjernen. Det er derfor ikke tilfeldig hvordan den spesifikke dialogduken er utformet, men tvertimot resultat av en nøye vurdering av hva som vil gi riktige assosiasjoner og rammer for den aktuelle tematikken. 

 

Vi har laget mer enn 300 unike dialogduker.

Du finner eksempler på flere av dem under «Prosjekter».