Tilbake til fremtiden

Tilbake til fremtiden

Gjennom en tid med noe eller mye hjemmekontor har måten vi jobber på endret seg. Hvordan vi skal jobbe i fremtiden, må vi finne ut av sammen. Det er bakgrunnen til vår dialogduk om livet etter corona.  Av Lasse Jalling - Partner og læringsarkitekt

Det hele begynte som et tankespinn, en gang i våres. Hva skjer når vi kan gå tilbake til jobben igjen? Vi er forskjellige som medarbeidere, virksomheter er forskjellige og det som passer akkurat oss best må vi finne ut av sammen. Det man vet sikkert er at fremtidens arbeidsliv blir ikke sånn det var før pandemien. Uansett hvor langt virksomheten har kommet i sin «post-korona»-tilværelse er nå et optimalt tidspunkt for å dele læringspunkter og tenke nytt om hvordan ønsker vi å jobbe sammen i fremtiden, innenfor de rammer organisasjonen setter. 

 

Nettopp fordi så mange vil være mindre fysisk tilstede på kontoret i fremtiden, sammenlignet med hvordan det var før pandemien, blir kvaliteten på kontortiden enda viktigere. Samler du folk fysisk nå, forventer de å få nytte ut av å samles. Det gjelder selvfølgelig også for de møtene hvor man skal finne ut av hvordan kontorlivet etter pandemien skal fungere.

Dialogverktøy for en best mulig fremtidssamtale

Med lang erfaring fra workshops og dialogprosesser har vi – sammen med et par kunder og samarbeidspartners – utviklet to dialogduker, en helt generisk og en som er mer innrettet på virksomhetsplanlegging. Disse er designet for å gi en struktur og ramme til en intern diskusjon i organisasjonen – enten som en begynnelse på å definere hva som skal være den “nye normalen”, eller som en metode for å konkretisere og operasjonalisere de rammer som allerede er bestemt. Dialogduken “Tilbake til fremtiden” tar opp noen sentrale temaer i vurderingen av hva som er viktig og riktig for hvordan ansatte skal samhandle i kjølvannet av corona-pandemien – våre individuelle erfaringer, hvordan det “digitale formatet” har påvirket hvordan vi jobber, hver for oss og sammen, hva vi lært – og ikke minst hvilke behov den enkelte har fremover. 

 

Med innledning, diskusjoner i grupper, deling mellom deltakerne og et første trinn på veien videre, vil en workshop ta ca 2,5 timer. Vi garanterer at det vil være en verdifull investering!

Store tilpasningsmuligheter

Dialogduken er ferdig til å ta i bruk. Det er selvfølgelig mulig å tilpasse innhold og design, etter behov. I tillegg har vi noen enkle oppsett/verktøy som kan brukes som supplement, dersom man ønsker å utvide prosessen i både tid og innhold:

#1: “Pulsmåling”:

En enkel og energigivende (digital) øvelse for å mobilisere og forberede ansatte før workshop. Resultatene samles (anonymt) og brukes som støtte for tilrettelegging og gjennomføring av workshop. Tidsbruk ca. 10 minutter. (Lenken går til et eksempel på hvordan dette kan se ut.)

#2 “Individuell kartlegging”:

Utskrivbar handout (pdf) som hjelper den enkelte til å reflektere over egne opplevelser under Covid 19-pandemien. Kartleggingen øker bevisstheten om egne arbeidsvaner og behov, og forbereder individet til gruppediskusjon på workshop. Tidsbruk ca. 20-25 minutter.

#3: “Ledelse under endrede omstendigheter”:

Resultatene og konklusjonene fra gruppediskusjoner på dialogduken er utgangspunkt for refleksjon om krav til nytt/annerledes lederskap. Prosess for å hjelpe den enkelte leder med å utvikle strategier og atferd som passer til en ny situasjon. Ca. 1-1,5 timer.

#4: “Vurdere ny praksis“:

Individuell vurdering av hvordan konklusjoner og foreslått atferd fra dialogdukarbeidet blir fulgt opp i daglig daglig praksis og oppgaveutførelse. Mulig å overvåke fremdriften over tid. Skreddersydd innhold ved bruk av forhåndsdesignede maler i Diggle. Engangsvurdering eller gjentatte ganger. Tidsbruk ca. 15 min. (Lenken går til et eksempel på hvordan dette kan se ut.)

#5: “Mitt bidrag til teamets utvikling”:

Individuelt refleksjonsopplegg som knytter tilbake til forberedelser, og samtidig bygger videre på tematikk i dialogduken. Brukes som individuell forberedelse til (medarbeider-) samtale med egen leder.