We@SalMar: arbeidsmiljø og organisasjonskultur

SalMar er et av Norges største oppdrettsselskaper, og omsetter for flere milliarder årlig. Samtidig er konkurransen sterk. Ledelsen identifiserte et behov for å styrke samspillet mellom de ulike delene i virksomheten, med mål om å bygge en enda sterkere felles organisasjonskultur og forbedre arbeidsmiljøet.

De ansatte har spesialiserte oppgaver, og er helt avhengige av at andre deler av produksjonslinjen leverer både kvalitet og på riktig tidspunkt. Et viktig formål med prosjektet var derfor å identifisere flaskehalser. Samtidig må den enkelte medarbeider få en bedre forståelse av helheten, og sitt eget bidrag til at SalMar skal lykkes. 

Det ble stilt høye krav til både prosessen og de verktøy som ble brukt. Det var viktig å fange opp det som ikke fungerte, på en måte som samtidig ansvarliggjør medarbeiderne til å bidra til endring og forbedring. Å bygge stolthet og tilhørighet til SalMar var viktig. 

Løsningen ble en analog dialogduk i stort format, og med tydelig billedbruk og design, kombinert med digital datafangst.

Tilbakemelding fra de ansatte var at de opplevde å bli sett og hørt, og at de samtidig fikk en mye dypere forståelse av de ulike arbeidsprosesser som foregår i selskapet.

SalMars ledelse sitter igjen med mye data om både hva som fungerer og ikke fungerer i produksjonen og arbeidsmiljøet, og med konkrete forslag til å videreutvikle styrker og bøte på problemer. Ikke minst ble det tydelig identifisert områder som ledelsen – på ulike nivåer – må ta fatt i, og utvikle egen kompetanse om.

For mer informasjon, kontakt [email protected].