Oljedirektoratet: Digital transformasjon

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. Å utnytte teknologi er en viktig strategisk ambisjon, og en felles organisatorisk kompetanseplattform anses som en forutsetning for å realisere virksomhetens digitale strategi. Derfor ble det i 2019 igangsatt utvikling av et opplæringsprogram for å styrke digital kompetanse hos alle medarbeidere i Oljedirektoratet.

Bestillingen var tydelig: opplæringsprogrammet skulle være relevant, engasjerende og ta i bruk moderne pedagogikk og teknologi i utforming og gjennomføring.

Opplæringsprogrammet besto av to deler, hvor den første var felles for alle og den andre består av fem kompetanseøkter som hver medarbeider kunne velge å delta på. 

Den første delen skulle gjennomføres som en fysisk samling, hvor dialogduk, filmer, innledning og individuelle oppgaver utgjorde en helhet. 

Pga corona ble samlingen i stedet gjennomført en et webinar, hvor man brukte Diggle som felles refleksjonsverktøy i grupper, og med innledninger og korte diskusjoner i plenum, fasilitert av Specifique.

I den andre delen ble det mobilisert interne ressurspersoner fra ulike avdelinger som organiserte seg i instruktørpar og med støtte fra konsulentene utviklet en opplæringsøkt (kjøreplan, pedagogikk og innhold) for sine kollegaer. Dette bidro til å gjøre det faglige innholdet relevant og praksisnært. Også her ble Diggle brukt som en integrert del.

Opplæringsprogrammet ble godt mottatt og beskrives som et første viktig steg i å bygge felles kompetanseplattform rundt de muligheter som ligger i digital transformasjon.

Det bidro til styrket forståelse og kunnskap hos medarbeiderne, men også til en mer positiv holdning til digitalisering og hva det kan bety for Oljedirektoratet som virksomhet.

 

Programmet ble levert av Specifique og A2.