Utvikling av fremtidens ledere i PwC

PwC er et ledende kompetansehus som vektlegger kunnskap, innsikt og verdiskaping. I Norge sitter det over 2300 ansatte spredt på 28 kontorer over hele landet som har dyp innsikt i lokalt næringsliv og miljø. Selskapet opererer i 157 land og tilbyr profesjonelle konsulenttjenester i all hovedsak rettet mot finansmiljøet.

I hjertet av PwCs kulturelle DNA ligger en lidenskap for å utvikle fremtidens ledere. Gjennom deres karriereprogram ‘Go Manager’, får konsulenter på dørstokken til lederrollen et dypdykk i hva ekte lederskap virkelig betyr.

'Go Manager' fokuserer på å bygge tillit og etterleve selskapets kjerneverdier. 

Specifique sin rolle var å levere et initiativ hvor deltakerne ble utfordret med virkelighetsnære situasjoner og dilemmaer. Gjennom Dialogduk, Diggle og realistiske simuleringsøvelser, fikk konsulentene testet sine beslutningsevner under press, takle etiske dilemmaer og mestre kunsten av teamarbeid.

Kjernen i dette programmet er PwCs Code of Conduct, som sørger for at selskapets verdier blir opprettholdt. Målet var å dyrke en forståelse for viktigheten av samhandling, tillit og verdiskaping, og hvordan misjonen “Sammen bygger vi tillit og skaper verdier” fungerer i praksis.

Problemstillingene var som følger:

  • Hvilke forventninger knyttet seg til Managerrollen i PwC?
  • Hvilken rolle må managere ta for å oppfylle PwCs misjon: ‘Sammen bygger vi tillit og skaper verdier’?
  • Hva er betydningen av kostnadseffektivitet, ledelse og teamsamarbeid?
  • Hvordan navigerer vi gjennom de etiske utfordringene i våre roller?

Resultatet? Hver gruppe leverte konkrete handlings- og tiltaksplaner med et konsistent fokus på samhandling, verdiskaping og tillit – de tre hjørnesteinene i PwCs filosofi. Tilbakemeldingene fra kunden og deltakerne var meget positiv, og understreket betydningen av åpen kommunikasjon og en solid arbeidskultur – byggeklossene i effektiv ledelse.

I senere tid har ‘Go Manager’ blitt mer enn bare et kurs: det er en forpliktelse til godt lederskap, som blir kjørt år etter år for å sikre god onboarding av fremtidens ledere.