Kultur og verdier i Hurtigruten

Hurtigrutens visjon er å være verdensledende på oppdagelsesreiser.

I 2014-2015 iverksatte Hurtigruten en reposisjonering av sin merkevare, noe som blant annet ville sette nye og høye krav til den nødvendige bedriftskulturen.

Specifique bisto i Kulturprosjektet som fikk navnet “We@Hurtigruten”. Prosjektet skulle bidra til å flytte opplevelsen av merkevaren for både kunder, potensielle medarbeidere, partnere og andre interessenter, slik at den er overlappende med posisjoneringen av selskapet. Alle ansatte, ledere og medarbeidere, på alle kontorer og fartøyer var målgruppen for prosjektet.

Specifique utviklet først et pedagogisk konsept for alle ledere i Hurtigruten, der fokuset var ny strategi og nye ambisjoner. Vi gjennomførte to samlinger i Tromsø ved hjelp av digitale oppgave- og dialogverktøy for ca. 400 personer.

I etterkant utviklet vi en Dialogduk med fokus på de verdiene som skal ligge til bunn for de valgene hver enkelt medarbeider tar i hverdagen, for at selskapet skal kunne nå sine mål. Dialogduken ble brukt i et stort antall workshops med alle ansatte over en periode på ca. 3 måneder. Disse skapte en ensartet og konsekvent forståelse av mål, ambisjoner og verdier – operasjonalisert for den enkelte medarbeiders unike posisjon.