Tines innovasjonsreise

Melk er ikke bare melk. Melk er produktutvikling, teknologi, merkevarebygging, logistikksystemer og konkurranse. Steinhard konkurranse. Tines evne til å øke innovasjonskraften, håndtere raske endringer og differensiere seg fra konkurrenter er avgjørende for konkurransekraften fremover.

Tine er en av Norges sterkeste merkevarer, med 135 år på nakken. Lenge var selskapet i praksis enerådende innenfor sitt marked, men med økende nasjonal og internasjonal konkurranse måtte selskapet tenke nytt. For å klare en nødvendig omstilling bestemte seg selskapet for å gjøre sin egen innovasjonsreise. 

For at innovasjonen skal være målrettet, altså fokusere på de områder som er viktig for Tine, måtte selskapets ansatte ha oversikt over og forstå hva som er de viktigste drivkreftene for innovasjon.

Utgangspunktet var en erkjennelse av at innovasjon ikke oppstår i et vakuum. Det er alltid en eller annen drivkraft for innovasjon, enten dette er noens behov, endrede forutsetninger, tilfeldigheter eller annet.

Og apropos ansatte; de fleste innovasjonene i Tines 135-årige historie er det den lokale bonden, meierimedarbeideren eller teknologien i hjørnekontoret som har kommet på. Moderne innovasjon handler om samspill, prosesser og interaktiv læring, mellom medarbeidere og mellom bedriften og omverdenen.

Derfor er innovasjonskompetanse definert som en nøkkel til Tines suksess i fremtiden.

Tines innovasjonsreise ble delt i to. Første del, hvor man jobbet på tvers i selskapet, var å utvide forståelsen av hva innovasjon er i seg selv, og hva innovasjon kan være i Tine. For eksempel utforsket deltakerne nye måter å tenke forretningsmodeller, kundeopplevelser og distribusjon/salg. 

Del to var en kartlegging av innovasjonskompetanse i hver enkelt avdeling. En viktig gevinst ved hele prosessen var at innovasjon ble allemannseie, som i sin tur gjorde veien fra idé til utprøving (og av og til nye løsninger) mye kortere. Alle avdelinger skulle konkretisere sin egen plan for hvordan innovasjon skal bli en del av arbeidshverdagen. 

Tine har mange avdelinger og ansatte. En viktig del av gjennomføringen var å bruke egne ressurser til å fasilitere arbeidsøktene rundt omkring i landet. Det ble laget en utførlig veilederguide og gjennomført en opplæring av det interne veilederkorpset. 

Erfaringene fra innovasjonsreisen var overveldende positive.

Terskelen for å foreslå innovasjoner ble lavere, ikke minst fordi de ansatte fikk utvidet innovasjonsbegrepet og dermed så at innovasjon kan omfatte alle deler av verdikjeden. Bruken av dialogduk som metode skapte engasjement og eierskap til innovasjon som et viktig verktøy for Tines fortsatte suksess. Tine har derfor brukt Specifiques kompetanse i andre prosjekter, blant annet forankring og operasjonalisering av selskapets verdier.