Innovasjon (i) Norge – mer enn ostehøvel og binders

Innovasjon skal skape fremtidens næringsliv. Uten innovasjon dør bedriften. Innovasjon er noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort (tatt i bruk). Innovasjon påvirker både topp- og bunnlinjen. Men hva betyr innovasjon i praksis, for akkurat din bedrift?

Innovasjon Norge har et viktig samfunnsoppdrag – å bidra til at gode ideer blir satt ut i livet (og at de dårlige blir glemt). Slik utvikles både eksisterende og nye bedrifter. Men i Norge er de aller fleste virksomhetene små, med lite tid eller ressurser til å utvikle den nødvendige kompetansen om hva innovasjon er eller hvordan innovasjon kan gjøre virksomheten mer robust og konkurransedyktig. 

Samtidig har ikke Innovasjon Norge kapasitet til å nå ut til alle som trenger deres bistand. De sitter på kompetanse og ressurser, men trenger en form for selvhjelpsløsning for kompetansebygging i næringslivet.

En sentral målsetning for Innovasjon Norge er å utvide forståelsen for hva innovasjon er. At det kan dreie seg om å utvikle nye produkter er åpenbart for de fleste. Men innovasjon kan være mye mer enn det, for eksempel nye forretningsmodeller, leveransesystem eller samarbeidsmodeller med konkurrenter.

Innovasjon Norge ønsket derfor å utvikle et helhetlig opplæringsopplegg som skulle hjelpe virksomheter å gjøre en innovasjonsreise.

Specifique har lang erfaring med å lage opplæringsløsninger som når ut til mange, raskt, uten bruk av et stort støtteapparat. Spesielt relevant for Innovasjon Norge er dialogduken som en “rammefortelling”. Selv om man kan komme frem til ulike konklusjoner avhengig av hvem som er med på en dialogdukøkt så vil alle ha en felles referanseramme fordi dialogduken strukturerer og styrer tematikken man drøfter.

Ulike virksomheter har ulike behov, og ofte er det også ulike behov innad i en virksomhet. Derfor ønsket Innovasjon Norge en løsning som omfattet «alt», men som ga en fleksibilitet i hva man tar i bruk, og i hvilken rekkefølge.

Sammen med Innovasjon Norge utviklet vi fire dialogduker som tar for seg hvert sitt tema.

 1. Drivkrefter for innovasjon
  Dette er “grunnopplæringen”, som både gir en god forståelse for hvorfor innovasjon er viktig, og hva som er viktige årsaker til innovasjon. Passer godt for de som har jobbet lite med innovasjon så langt, og trenger en ramme å sette sitt arbeid inn i. Kan brukes både internt i en virksomhet, og som et grunnlag for samtaler og samarbeid mellom virksomheter.

 2. Samarbeidsområder for innovasjon
  Her får man en oversikt over “innovasjonssystemet”; ulike støtteordninger, måter å organisere et fruktbart utviklingsarbeid og en kartlegging av status i eget nærmiljø. Særlig relevant i en samtale mellom bedrifter, for eksempel i regi av lokale eller regionale næringslivsforeninger.

 3. Områder for innovasjon
  En viktig hindring for innovasjon er at man ofte begrenser seg til å tenke nye “produkter”. Men innovasjon dreier seg om hele verdikjeden. Denne dialogduken er særlig nyttig når en bedrift skal ha et kritisk blikk på mulige nye forretningsmuligheter.

 4. Innovasjonskompetanse 
  Å kartlegge egen innovasjonskompetanse er en nøkkel til å prioritere utvikling innenfor forretningskritiske områder.

De fire dialogdukene kan brukes uavhengig av hverandre, eller som en flertrinnsprosess, alt etter hva bedriften har behov for. De er samlet i én dialogduk med flere oppslag, for å gjøre bruken enda enklere og samtidig samle informasjonen og drøftingene innenfor én perm.