People @ Statoil

Statoil ASA (i dag Equinor) er Norges største private selskap, med kontorer og aktiviteter internasjonalt. Selskapet er en viktig leverandører innen energi, hovedsakelig olje og gass.

I 2006 skulle Statoil innføre et nytt system for medarbeidersamtaler og personalutvikling – ‘P@S’ (People @ Statoil). Det var behov for å forankre og forklare det nye systemet vis-a-vis både ledere og medarbeidere. Et viktig moment var å sikre lik bruk av systemet i hele organisasjonen, uavhengig av lokasjon. 

Prosessen ble todelt, med en dialogduk™ for henholdsvis ledere og ansatte. Formålet var å sikre best mulig kvalitet i medarbeidersamtaler og personalutvikling. Gjennom å trene lederne som første trinn, kunne disse veilede – uten å overstyre – sine medarbeidere i deres opplæring.

Helt sentralt i opplegget var å knytte den enkelte arbeidssituasjon opp mot både selskapets mål og verdier, og enhetens arbeidsmiljø. Hvordan ting blir gjennomført i selskapet skal være like viktig som hva som blir gjennomført. Dette går rett inn i utvikling av arbeidsmiljøet, både innad i den enkelte enheten og mellom de ulike avdelinger og lokasjoner i Statoil.  

Den enkelte medarbeiders leveranser ble knyttet direkte opp mot Statoils strategisystem – ”Ambition to Action”. Samtidig gjorde fokuset på hvordan den enkelte skal bidra at arbeidsmiljøet automatisk kom i fokus.

Bruken av Dialogduk™ er så vellykket at vi i dag holder på å revidere og videreutvikle denne prosessen sammen med Statoil.