The power of Tight-Loose-Tight

Hvordan implementere ny lederfilosofi globalt under en pandemi?

I kjølvannet av Covid-19-krisen har Telenor stått i bresjen for hva som skal til for å lede i et fleksibelt arbeidsmiljø.

Selskapet har etablert Tight-loose-Tight-prinsippet globalt, der du må være tett på, stille forventninger og gi retning, være fleksibel på å gi ledere og team friheten til å finne den beste måten å løse oppgaver på, og deretter være tett på oppfølging, samt sikre læring.


TLT lederskap har kort fortalt oppstått via agil teori, der fokuset er på ledelse med tydelige mål, at team i større grad skal være tverrfunksjonelle, og det skal utøves større tillit og frihet til å få jobben gjort. Ambisjonen med denne filosofien er å løfte et allerede velfungerende selskap til nye høyder og nye markeder gjennom tydeligere ledelse, mer transparens, og mer rom for utforsking.

Så hvordan få ledere til å forstå, og endre atferd, for å kunne agere etter prinsippene i filosofien? Og hvordan sikre at alle toppledergruppene i selskapet fikk felles eierskap til dette budskapet, spesielt i en tid der pandemien gjør det desto vanskeligere for mange å møtes fysisk?

Diggle ble valgt som plattform for hele utrullingen, der både forarbeid og lederworkshops sto sentralt. I en tid der de færreste kan møtes fysisk, fungerte dette svært godt, og flere av ledergruppene globalt har allerede adoptert og tatt i bruk metodikken.

___

I februar 2021 engasjerte Telenor 120 av sine toppledere i et to-dagers arrangement, hvor Diggle ble brukt til live-innspill om viktige emner. Sammen med andre verktøy ga Diggle en morsom og interaktiv måte å dele informasjon på blant kollegaer som jobber virtuelt.

Her kan du lese mer om Diggle!