Aktivt Medarbeiderskap i Moelven

Noen samtaler fungerer best når man er i samme rom. For andre fungerer det digitale formatet utmerket.

Hvordan lykkes med Kinderegget 

Fleksibilitet + involvering + koronavennlig?

Da Moelven skulle engasjere alle sine 3400 ansatte i utviklingen av framtidens selskap, valgte man å samles fysisk, og bruke dialogduk som verktøy. I midten av februar 2020 begynte utrullingen – og så kom korona.

Sammen med Moelven kastet vi oss rundt for å finne alternativer.

Ganske raskt landet vi på at Miro kunne brukes som ramme for en digital diskusjon om et Aktivt medarbeiderskap og lederskap. Vi hadde allerede jukset litt ved at den ene dialogduken var en kombinasjon av analog løsning og Diggle. De analoge dialogdukene ble raskt konvertert til et digitalt format. For å forsterke læringsopplevelsen ble det også en trykket en A4-mappe til deltakerne hvor hele prosessen og innholdet fra dialogdukene ble samlet.

Selv i koronatider er det noen som har mulighet til å samles fysisk, og som foretrekker den analoge versjonen. Andre gjennomfører dette heldigitalt.

Noen bruker digitale dialogduker støttet opp av A4-mappen. Det at Moelven nå har tilgang til både en fysisk og digital versjon, gir ekstra fleksibilitet. Man kan enten kjøre helt analogt – hvor både den som fasiliterer og de som jobber på dialogduk er i samme rom – eller heldigitalt, hvor alle sitter foran skjerm; eller en kombinasjonsløsning hvor eksempelvis fasilitatoren sitter foran en skjerm, åtte av deltakerne møtes fysisk på jobb og sitter rundt to analoge duker, mens fem andre jobber på en digital Miro-duk, på koronasikkert vis.

Ved å tenke nytt har Moelven fått en Kindereggløsning, som gir full fleksibilitet i gjennomføring. Eller som the grand master of facilitation, fagansvarlig for medarbeider- og lederutvikling i Moelven Terje Melheim uttrykker det: 

Fordi vi har ulike versjoner av dialogduken, kan vi skreddersy hvordan vi gjør det til behovet hos hver enkelt virksomhet. For noen kan teknologi oppleves som forstyrrende, og der kjører vi den analoge varianten. For andre er det fortsatt ikke mulig å møtes fysisk, men et sterkt ønske om å kjøre prosessen – da velger vi en digital gjennomføring. Vi har helt enkelt fått en slags Kinderegg-løsning som gjør at vårt fokus kan være å kjøre prosessen. Og vi kommer i mål, tilnærmet alle medarbeidere kommer til å ha diskutert hva et Aktivt Medarbeiderskap betyr for dem før sommeren 2021.