Finansforbundet med nytt blikk på rollen som tillitsvalgt

Å være tillitsvalgt kan være ensomt.
Men ikke i Finansforbundet.

«Hva forventes egentlig av meg som tillitsvalgt?»

Det er kanskje det vanligste spørsmålet nyvalgte stiller seg. De aller fleste større fagforbund har ulike opplæringsløp for sine medlemmer. Det gjelder også Finansforbundet. De tillitsvalgtes første møte i kompetansetrappen går bare under pseudonymet «Uke 7». Hvert år – i uke 7, selvsagt – starter opplæringssyklusen for de som ønsker å få hjelp til å utføre oppdraget sitt.

Høsten 2019 bestemte Finansforbundet seg for å legge om sitt to-dagerskurs, slik at det ble langt mer interaktivt. Særlig delen som dreide seg om rolleforståelse, var det viktig å revitalisere.

Sammen med Specifique vurderte man ulike pedagogiske løsninger. Et viktig premiss var å skape felles refleksjon og erfaringsdeling, som grunnlag for at den enkelte skulle bli trygg i egen rolle. Det var behov for å få til en interaktiv og meningsfull deling mellom grupper, og at fasiliteringen ikke krevde en fullblods prosessleder. Finansforbundet landet til slutt på en dialogduk.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive, ikke minst opplevelsen av at man så raskt ble trygg i dialogen med andre.

Som alle andre måtte Finansforbundet tenke nytt i 2020, og legge over all opplæring til teams og andre digitale flater. Dialogduken ble konvertert til et Miro-format – og skaper fortsatt gode diskusjoner og utveksling mellom deltakerne.

For mer informasjon, kontakt Vidar Hofmo Bjølgerud.