KS – Ringvirkning

Ringvirkning er prosjektnavnet på et sentralt initiativ i regi av KS og omhandler behovet for å tenke nytt om landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling.

Landbruket har potensiale til å gi viktige bidrag i lokal samfunnsutvikling, som eksempelvis:

  • Flere og nye typer arbeidsplasser
  • Nye næringer som skaper dynamikk
  • Velferdstjenester og opplevelser til nytte og glede

 

Ett enkelt tiltak på ett område er kanskje ikke så stort i seg selv, men kan gi spennende ringvirkninger.

 

På oppdrag fra KS utviklet Specifique en arbeidsprosess og læringsverktøy bestående av Dialogduk og en digital plattform. Dette la grunnlaget for en spennende og annerledes idédugnad, på jakt etter muligheter i den enkelte kommune.

Målgruppen for Ringvirkninger er norske landbrukskommuner, ofte representert ved politisk ledelse (ordførere, rådmenn etc) og lokalt næringsliv.

Se gjerne http://landbruk-ringvirkning.no/ for en mer utfyllende presentasjon.