#Snillsnakk – antimobbing og nettvett

Antimobbing og nettvett

Utdanningsdirektoratet ønsker å forebygge og redusere mobbing blant ungdom og har derfor innvilget midler for tiltak på videregående skoler. Østfold fylkeskommune har tatt tak i denne muligheten og elev og lærlingombud, Henrikke Bugdø-Aarseth, leder arbeidet.

I samarbeid med Østfold fylkeskommune har Specifique utarbeidet et kurs i nettvett/antimobbing, kalt #Snillsnakk.

Konseptet har tre overordnede læringsmål:

  •    å øke kunnskapen om nettsikkerhet hos ungdom
  •    å øke innsikt i hvordan elevene kan minske egen sårbarhet på sosiale medier
  •    å øke forståelse for konsekvenser av egen adferd

Kurset består av fire deler, og gjennomføres i løpet av et helt skoleår i 1.klasse på videregående. Elevene engasjeres både individuelt og i grupper, og de løser oppgaver som fokuserer på holdninger og som vekker nysgjerrighet. Metodene som brukes er blant annet dialogduk, videofilmer, og en interaktiv spørreundersøkelse. Lærerne er sterkt involvert – for eksempel gjennom klassens time, der de introduserer og følger opp de ulike delene av kurset.

#Snillsnakk gjennomføres i Østfold fylkeskommune for tredje år på rad i 2017, og har bidratt til å skape større bevissthet rundt ungdoms vaner på nett, og forståelse for konsekvenser av egen adferd.

http://snillsnakk.no/

Lansering av Nespresso
KS - Ringvirkning