Hva gjør vi?

Vi er et konsulentselskap som jobber i skjæringspunktet mellom organisasjonsutvikling, endringsledelse og kommunikasjon.

Rådgivning og prosessdesign

Skreddersydde løsninger som skaper resultater.

Prosessverktøy

Design og utvikling av digitale og analoge prosessverktøy.

Fasilitering

Spisskompetanse på fasilitering og gjennomføring av gruppebaserte workshops.

Metode og verktøy

I Specifique gir vi råd til store og små selskaper som har ett felles mål - å lykkes med endring.
Vi tror på endring gjennom læring og involvering, og at den beste tilnærmingen skjer gjennom refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling.
Våre prosjekter beskriver best hva vi gjør, men ta gjerne en kikk nedenfor for noen eksempler på prosessverktøy og film om arbeidsmetodene våre.

Vår metode

Tilnærmingen vår passer i alle bransjer og fagområder, både offentlig og privat. Vi har erfaring med varierte temaer som strategiimplementering, visjon- og verdiarbeid, kundeorientering, lederutvikling, organisasjonskultur, HMS, sykefraværsarbeid, prosjektledelse, mobbing i skolen og innovasjon. Og mye, mye mer.

Verktøy

dialogduk
Digital dialogduk
Diggle
Diggle
Simuleringsspill
Modulbasert læring
Prosesskart
 

Dialogduk - En befriende analog opplevelse med penn og papir.

Oppgaver skal løses ved å diskutere og dele synspunkter. Kall det en organisert kollokvie om du vil - i en stadig mer digitalisert verden er papiret langt fra dødt!

  • Bilde av dialogduk i gruppelæring - organisasjonsutvikling

Digital gruppelæring - En engasjerende læringsopplevelse som gir deg uante muligheter til å variere form og innhold.

En digital løsning lar seg enkelt skalere og gir mange muligheter i form av lagring av data og fasilitering av større workshops. Det viktigste formålet med våre digitale løsning er å støtte og styrke gruppelæringsprosesser, og å levere engasjerende og effektiv læring.

Digitale læringsspill - Effektiv og engasjerende gruppelæring ved bruk av spillmekanismer.

Spillteknologien utnytter vår naturlige motivasjon for å konkurrere, samarbeide og samtidig lære.

Skipp konsulentutgiftene, gjør det selv!

Et enkelt verktøy kunden selv kan bruke for å lage og gjennomføre digitale kurs og gruppelæring.

+47 906 68 635 / [email protected]