Samarbeid på tvers

Samarbeid på tvers

Statens vegvesen består av Vegdirektoratet og fem regioner, som alle får bistand av HR og administrasjonsavdelingen. Specifique utarbeidet en digital løsning til bruk på en medarbeidersamling, for å tydeliggjøre strategi og retning for avdelingen framover.

Over 300 deltakere var samlet, der fokuset var å skape innhold som ga deltakerne innblikk i strategien, samt å skape engasjement og større fellesskap på tvers av regioner og seksjoner.

Deltakere jobbet i grupper på 6 stk pr bord, og diskuterte og konkurrerte seg gjennom skreddersydde oppgaver relatert til egne fagfelt gjennom en hel dag. Noen resultater ble vist på storskjerm, mens andre innspill fra gruppene ble bearbeidet av ledergruppen i ettertid. Medarbeiderne opplevde samlingen som inkluderende og engasjerende.

Forsterkning av et servicekonsept
Vi i Posten og Bring