Verdier og kultur i Nycomed

Nycomed er et globalt farmasøytisk selskap med hovedkontor i Zürich, Sveits. Selskapet har 12 000 medarbeidere over hele verden og har partnere i mer enn 50 land. Nycomeds portefølje av merkevarer og medisiner er fokusert på gastroenterologi, luftveiene og inflammatoriske sykdommer, smerter, osteoporose og vev/ledd. Et omfattende utvalg av over disk produkter kompletterer porteføljen.

Etter sammenslåing Nycomed med Altana, vokste selskapet fra 3000 til 12.000 ansatte. 
Den nye topplederen ønsket å sikre at Nycomeds selskapsverdier og bedriftskultur var allment forstått og akseptert av alle ansatte. Forskjellene mellom en nordisk bedriftskultur (høy grad av involvering og delegering) og den en tysk (konservativ og hierarkisk) var en stor utfordring for det fusjonerte selskapet.

Kultur er bygget fra innsiden og ut, og vises gjennom handlinger. I Nycomeds tilfelle fokuserte vi dels på å bygge lederegenskaper, fremfor alt på hvordan engasjere og lede basert på motivasjon og verdidrevet atferd.

Vi ønsket å sikre at ledere hadde en helhetlig forståelse av "hvordan, hva og hvorfor" av endringen de var i ferd med å lede. Dels ble alle medarbeidere involvert i å styrke egen og gruppens adferd og prestasjon. 

Selve Dialogduken™ fokuserte på en rekke variabler som er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø, med utgangspunkt i de verdier som Nycomed står for. De ansatte i hver enkelt avdeling satt sammen i grupper og ble gjennom felles diskusjon og refleksjon enige om hvilke områder som det var viktigst at man jobbet videre med. Konkrete og prioriterte handlingsplaner, basert på evalueringen, ble definert. I etterkant evaluerte hver avdeling sine handlingsplaner og i hvilken grad man klarte å følge dem opp. I etterkant gjørs jevnlige evalueringer av faktisk oppnådde resultater, slik at utviklingsarbeidet opprettholdes og justeres over tid. 

Nycomeds Verdiprosess ble gjennomført i 45 land og materialet oversatt til 35 forskjellige språk. Våre verktøy er fortsatt i bruk for å justere lag og inspirere Nycomeds ansatte til å forsterke en verdibasert prestasjonskultur. Ledere og ansatte ved Nycomed har vist en fantastisk lidenskap for verdiene og flere og flere innlemmer verdier i alt de gjør. Dette smitter over på arbeidsmiljøet, slik at man har fått felles holdninger og adferd på tvers av tidligere enhets- og selskapsgrenser. 

Nycomed ble i 2011 kjøpt opp av Takeda Pharmaceuticals.