Field Development i Equinor

Siden 2009 har Equinor (Statoil) brukt pedagogiske verktøy og prosessdesign levert av Specifique i deres interne kurs om feltutvikling.

Kjernen i Equinors virksomhet er utvinning av olje og gass. De fleste av oss tenker nok på en oljeplattform i Nordsjøen når vi forestiller oss hva dette går ut på. Men i takt med teknologiutvikling er det langt flere måter å hente frem ressursene på, slik at variasjonen i hvordan en petroleumsressurs tas i bruk har blitt større. I tillegg begynner andre energiformer å ta plass i prosjektporteføljen til Equinor, fremfor alt havvind.

Det er mange faktorer som man skal håndtere i et utviklingsprosjekt. Selvfølgelig å velge riktig teknologi, men også miljøfaktorer, tilgang til kvalifisert personell, kommersielle hensyn, riskhåndtering – listen er lang. Teamet som skal ha ansvar for et slikt stort prosjekt må ha bred kompetanse, og evne til å ta den i bruk. Derfor kjører Equinor jevnlig interne kurs i feltutvikling.

Fordi kommunikasjon, innsikt og samarbeid er så essensielt for å lykkes, valgte daværende Statoil i 2009 å samarbeide med Specifique om å utvikle et kurskonsept og pedagogiske verktøy til sitt kurs i Field Development. I fem dager (og ofte også kvelder og netter) opplever deltakerne i kurset en blandning av faglige innlegg, engasjerte prosessledere og intenst gruppearbeid. Sluttresultatet er et forslag til løsning på hvordan den (fiktive) ressursen Ultima Thule skal bygges ut. Som basis for casearbeidet har Specifique og Equinor utviklet et fiktivt land – Exlandia – hvor selve prosjektet skal realiseres.

Deltakerne bruker både dialogduker, store veggboards, digitale simuleringsspill, interne dataressurser – og ikke minst hverandre og kurslederne – for å komme frem til gruppens forslag til løsning. I takt med digitaliseringen har flere av verktøyet blitt mer digitale, og siden høsten 2020 gjennomføres kurset helt digitalt. Specifique har fått tilliten til å være med Equinor i videreutvikling og tilpasning av læringsmateriell og undervisningsmetoder.

For mer informasjon, kontakt Petter Engelstad eller Vidar Hofmo Bjølgerud.