Operation New Energy

Takten i det grønne skiftet skyter fart. Alle land, og oss menneskene i dem, må gjøre store endringer for å nå krevende mål. Kraftforbruket øker i voldsomt tempo, samtidig som de fossile kraftkildene skal fases ut. Hvordan skal vi klare å sikre nok energi med fornybare energikilder? Heldigvis er fremskrittene […]

Å smake egen medisin

Ombudet for barn og unge i Viken går nye veier for å nå ut til både barn og voksne. De har blant annet utviklet et “Escape room” med mobbing som tematikk, tatt i bruk dialogduker og laget egne drøftingsark.  Specifique har hatt gleden av å utvikle flere diskusjonsopplegg om digital […]