Tilbake til fremtiden

Gjennom en tid med noe eller mye hjemmekontor har måten vi jobber på endret seg. Hvordan vi skal jobbe i fremtiden, må vi finne ut av sammen. Det er bakgrunnen til vår dialogduk om livet etter corona.  Det hele begynte som et tankespinn, en gang i våres. Hva skjer når […]

Spekter: Der Skoen Trykker

Å bygge et godt arbeidsmiljø krever tillit – mellom kollegaer, mellom ledere og medarbeidere, og mellom ledere, verneombud og tillitsvalgte. Vi har samtidig alle et ansvar for å bidra til utvikling av et best mulig arbeidsmiljø. Det er utgangspunktet for den metodikk som ligger bak “Der Skoen Trykker”, og som […]