Sosialt Entreprenørskap – EVPA

European Venture Philanthropy Association (EVPA) er en engasjert samling av organisasjoner som deler samme visjon og et felles mål: å skape positiv samfunnsmessig påvirkning gjennom venturefilantropi og sosiale investeringer (sosialt entreprenørskap).Fra 9. til 11. november 2017 møtte 530 deltakere fra hele verden på Sentralen i Oslo for EVPAs årskonferanse. Målet […]

KS – Ringvirkning

Ringvirkning er prosjektnavnet på et sentralt initiativ i regi av KS og omhandler behovet for å tenke nytt om landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling.Landbruket har potensiale til å gi viktige bidrag i lokal samfunnsutvikling, som eksempelvis:Flere og nye typer arbeidsplasserNye næringer som skaper dynamikkVelferdstjenester og opplevelser til nytte og gledeEtt […]