Equinor – HMS-kurs

Specifique har samarbeidet med Equinor i mer enn 10 år innen HMS opplæring. Utgangspunktet var at det eksisterende lovpålagte kurset for ledere, verneombud og tillitsvalgte den gang ble oppfattet som kjedelig og lite engasjerende. Specifique gikk inn og restrukturerte hele kurset, med en mye sterkere vekt på aktiv deltakelse og […]