Yara – Safe by Choice

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er bærebjelker i Yaras virksomhet. Yara mener at enhver ulykke kan forebygges og jobber for å komme ned på målet som er null ulykker.Specifique bistår med et globalt opplæringsprogram for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HESQ). Opplæringen er rettet mot både ansatte og ledere, og […]