Å sikre dømmekraft i domstolen

Å sikre dømmekraft i domstolen

Det er ofte det som står mellom linjene som avgjør om man lykkes. 

Partssamarbeidet i domstolene er regulert av ulike avtaler, for eksempel Hovedavtalen i staten. Men som med alle lover og regler er det partene selv som påvirker hvordan praksis faktisk ser ut. Hvordan oppfatter man sin egen og andres rolle i samarbeidet? Hva skaper god kommunikasjon? Klarer man å skille mellom sak og person?

Domstolene i Norge er i en stor omstillingsfase, med en ganske betydelig omorganisering. Med nye organisatoriske enheter er det nye samarbeidsrelasjoner som skal gåes opp. Domstolsadministrasjonen (DA) har derfor satt i gang en prosess hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og verneombud sammen skal definere hvordan man skal få til et best mulig samarbeid fremover. Som all endring er dette en prosess, som må gå og virke over tid. Før sommeren ble alle som er involvert i partssamarbeidet invitert til en informasjonsrunde om prosessen. Etter sommeren ble det holdt to webinarer, hvor fageksperter på partssamarbeid, og representanter for de ulike partene, delte med seg av sine erfaringer og kunnskap. I løpet av høsten begynner DA å tilby fire timers workshops for alle domstoler, hvor partene lokalt skal drøfte sitt samarbeid. Til dette har man valgt å lage en analog dialogduk. Formatet er valgt fordi DA er opptatt av at partene gjennom dialog og drøfting sammen skal utforme sine samarbeidsrelasjoner, både de formelle og de uformelle. Sluttresultatet av arbeidet er en konkret agenda for det neste formelle møtet, for å sikre oppfølging og gjennomføring. 

Tilbakemeldingene så langt er at opplegget treffer. Også der hvor det kanskje gjør litt vondt. Partene må se kritisk på hvordan man praktiserer sin egen rolle og oppgave, og ikke minst hvordan man har respekt for de andre i samarbeidet. Samtidig åpner diskusjonen for å finne nye løsninger, og gir energi til arbeidet fremover. Eller som et verneombud sa i etterkant av en gjennomføring: «Nå husker jeg hvorfor jeg synes rollen som verneombud er så viktig og givende!»

For mer informasjon, kontakt [email protected]

P.S. Det er ikke første gangen Specifique lager treningsmateriell for partssamarbeid, se artikler om opplæringsopplegg for Finansforbundet, eller derskoentrykker.no, en helhetlig prosess for å forbedre arbeidsmiljøet på sykehusene.