Digital Dømmekraft

Digital dømmekraft - mobbing

Digital Dømmekraft

Digital Dømmekraft er et samarbeidsprosjekt mellom Medietilsynet, Mobbeombudet i Buskerud, Partnerskap mot Mobbing og SpecifiqueDet faglige utgangspunktet for prosjektet er gjeldende forskning om foreldres kjennskap til barnas opplevelser på nett og mobil ( Barn og Medier – undersøkelsen 2016 ).

83 prosent av foreldrene mener det er foreldre og voksne i barnets nærhet som bør ha det største ansvaret for beskyttelse av barn og unge i deres bruk av medier, og det at foreldre og barn snakker sammen er rangert som det beste alternativet for hvordan man beskytter barn. Mens foreldre tror barna ønsker å lære nettvett hovedsakelig av venner, oppgir barna selv at de ønsker å lære om trygg bruk av nett, mobil og spill av foreldre (og skolen). Andelen som ønsker å lære av sine foreldre er høyest blant de yngste, det er derfor viktig å starte tidlig.

Det er viktig at det er skolene selv som holder foreldrekurs. De trenger ikke eksperter utenfra. Det er mange som holder foredrag om mobbing og bruk av nett; det er ikke alltid det når helt fram til barna. Det må være et mål at et tiltak når helt ut til dem. Vårt opplegg er enkelt å administrere, og det følger også med en enkel veiledning til ressurspersonene som skal lede møtet. ( Skolelederen nr 7 2017 )Mobbeombudet i Buskerud, Bodil J. Houg

Specifique har utviklet en Dialogduk for bruk i foreldremøter på skolene. Problemstillinger rundt personvern, sikkerhet og mobbing står sentralt. Foreldrene får, sammen med skolen, mulighet til å diskutere, reflektere og dele erfaringer for hvordan de kan være gode og trygge rollemodeller og dermed de ressursene barna deres etterspør. Målet er å gjøre barn trygge på nett gjennom å jobbe aktivt via foreldrene.

Prosjektet startet med en pilot i Hol kommune. Etter alle de positive tilbakemeldingene skal prosjektet skaleres opp og tilbys kommuner i hele Norge.

Ringvirkning
EVPA 2017