Safe by Choice

Yara - Safe by Choice

Safe by Choice Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er bærebjelker i Yaras virksomhet. Yara mener at enhver ulykke kan forebygges og jobber for å komme ned på målet som er null ulykker. Specifique bistår med et globalt opplæringsprogram for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HESQ). Opplæringen er rettet mot både […]

EVPA 2017

FERD EVPA 2017

European Venture Philanthropy Association (EVPA) 2017 European Venture Philanthropy Association (EVPA) er en engasjert samling av organisasjoner som deler samme visjon og et felles mål: å skape positiv samfunnsmessig påvirkning gjennom venturefilantropi og sosiale investeringer (sosialt entreprenørskap). Fra 9. til 11. november 2017 møtte 530 deltakere fra hele verden på […]