Safe by Choice

Yara - Safe by Choice

Safe by Choice Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er bærebjelker i Yaras virksomhet. Yara mener at enhver ulykke kan forebygges og jobber for å komme ned på målet som er null ulykker. Specifique bistår med et globalt opplæringsprogram for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HESQ). Opplæringen er rettet mot både […]