Møllergruppen – Hvordan redde et omdømme

Volkswagenkonsernet måtte i 2016 tilbakekalle 8,5 millioner biler i Europa pga. juks med utslippsdata på EA-189 motorer. Møllergruppen er norsk importør av Volkswagen, og måtte umiddelbart da denne saken ble kjent, forberede seg på hvordan de skulle håndtere de utfordringene dette representerte. Både rent praktisk og omdømmemessig.

Specifique utviklet en helhetlig prosessplan for hvordan Møllergruppen kunne mobilisere hele sitt forhandlernettverk på en effektiv måte, der målene var å:

  • Kommunisere forventninger til hva 2016 vil medføre for konsernet og den enkelte forhandler
  • Jobbe med hva denne saken betød for den enkelte forhandler og den enkelte medarbeider
  • Utvikle lokale initiativ som på best mulig måte skal ivareta de muligheter og begrense potensielle skadevirkninger pga saken.

 

Løsningen bestod i utvikling av en Dialogduk som ble benyttet hos hver enkelt forhandler samtidig klokken 17:00 den 20. Januar 2016. Det ble også utviklet støttemateriell i form av videoer og egen nettside. Dette resulterte i Norges største gruppearbeid, med 4000 medarbeidere som samtidig jobbet med å skaffe en felles forståelse av viktigheten i å stå “skulder til skulder” gjennom 2016.

Effekten var en styrket bevissthet om hva som kreves av organisasjonen, og en mengde lokale tiltak som ble utviklet fra ideer blant de ansatte.