Hafslund tester talenter

Hvordan forvalter man en investering på 3 milliarder?

Å fatte beslutninger under tidspress, med begrenset informasjon og hvor konsekvensene av valgene blir store, er for mange ledere en del av hverdagen. Heldigvis kan man øve seg. 

Som en del av Hafslund Ecos talentutviklingsprogram GNIST ønsket selskapet å trene ansatte på å utvikle forretningsstrategier, bygge verdikjeder og håndtere et internasjonalt marked i endring. Samtidig skulle opplegget være engasjerende og morsomt. Man valgte derfor å bruke en tilpasset versjon av Specifiques Future of Energy Simulation Game.

Fem lag fikk en onsdagskveld på seg å forstå kontekst og forretningsmuligheter, legge inn bud på mulige utviklingsprosjekter eller allerede produserende energiressurser, og gå inn i tøffe forhandlinger med både det statlige energiselskapet og konkurrenter. Noen valgte en klimavennlig strategi, mens andre gikk etter pengene… Selv om 3 milliarder dollar er mye penger, forsvinner de raskt dersom man ikke forvalter dem på riktig måte. 

Simuleringen kombinerer fysiske (taktile) løsninger med digitale ressurser, for å få til en variert og mest mulig tilpasset trening. Spillederen (i dette tilfellet Specifique) har muligheten å påvirke spillets gang med ulike former for intervensjoner, enten endringer i energipriser, statlige reguleringer eller utlysning av nye ressurser som legges ut til salg, eller mer indirekt ved å gi tilleggsinformasjon som lagene må forholde seg til. Hva betyr det for eksempel at Beyond Petroleum beslutter seg for å flytte sitt hovedkontor i Asia til akkurat vårt område, eller at lokale pirater har gjort skade på installasjoner til havs?

Hvem som vinner simuleringen, er ikke selvsagt. Samlet selskapsverdi er selvfølgelig av betydning, men har deltakerne tenkt på hvordan energien skal fraktes til markedet? Selskapets omdømme er et annet viktig aspekt, for ikke å snakke om man er tro mot selskapsstrategien.  

Deltakerne på denne GNIST-samlingen ga en tydelig tilbakemelding etter tre intense timer; dette var morsomt og lærerikt, og bør absolutt være en del av de kommende talentprogrammene. 

Vil du vite mer, kontakt [email protected].

 

Involverende målstyring
Å sikre dømmekraft i domstolen